Truyện kể: Kho tàng chôn dấu

Cụ già trong câu chuyện sau đã giúp các con nhận ra giá trị của lao động. Mẹ hãy kể cho bé nghe để bé hiểu chăm chỉ học tập và làm việc thì sau này các bé cũng sẽ có những “kho báu” nhé!

Previous Next

Truyện kể: Kho tàng chôn dấu Theo Tiếp Thị Gia Đình

Bình luận