Truyện kể: Cá to, cá nhỏ

Nếu đi câu được con cá to trong khi chỉ mang theo một cái chảo nhỏ để nấu cá thì bé sẽ làm sao? Hãy để bé tự tìm câu trả lời sau khi bạn đọc cho bé nghe câu chuyện này nhé!

Previous Next

Truyện kể: Cá to, cá nhỏ

 

Bình luận