Truyện kể: Bài học cho chuột túi

Câu chuyện của chuột túi con nhắc nhở các bé phải tập tính tự lập, từ chuyện ăn uống đến vệ sinh cá nhân. Bé nhà bạn đã có thói quen này chưa?

Previous Next

Truyện kể: Bài học cho chuột túi

Bình luận