Tìm bé trên bìa Tiếp Thị Gia Đình

Những bé chụp bìa sau đây không được đăng ký thông tin chuẩn xác tại quầy Tiếp Thị Gia Đình. Bố mẹ vui lòng cập nhật thông tin cho con để gia đình sớm nhận được tạp chí có in hình bé trên bìa.

Bạn là phụ huynh, người nhà của bé trong hình?

Hãy điền vào form này để cập nhật thông tin của bé cho Tiếp Thị Gia Đình.

0478_20150902_VivoCity_NoName
0478
0493_20150902_VivoCity_NoName 2
0493
0508_30150902_VivoCity_NoName
0508
0703_20150902_VivoCity_NoName
0703
0766_20150902_VivoCity_NoName
0766
0888_20150902_VivoCity_NoName
0888
1064_20150902_VivoCity_NoName
1064
1076_20150902_VivoCity_NoName
1076
1103_20150902_VivoCity_NoName
1103
1104_20150902_VivoCity_NoName_chieu30
1104
1124_20150902_VivoCity_NoName_chieu30
1124
1184_20150902_VivoCity_NoName_chieu30
1184
1200_20150902_VivoCity_NoName_chieu30
1200
1259_20150902_VivoCity_NoName
1259
1342_20150902_VivoCity_NoName
1342
1357_20150902_VivoCity_Noname_toi31
1357
1420_20150902_VivoCity_NoName
1420
1442_20150902_VivoCity_Noname_310815_Toi
1442
1506_20150902_VivoCity_NoName
1506
1508_20150902_VivoCity_NguyenDucThien
1508
1509_20150902_VivoCity_NoName
1509
1523_20150902_VivoCity_NoName
1523
1546_20150902_VivoCity_NoName
1546
1553_20150902_VivoCity_NoName
1553
1586_20150902_VivoCity_NoName
1586
1587_20150902_VivoCity_NoName
1587
1639_20150902_VivoCity_Toi1
1639
1643_20150902_VivoCity_NoName_Toi1-9
1643
1663_20150902_VivoCity_NoName
1663
1676_20150902_VivoCity_Noname
1676
1678_20150902_VivoCity_NoName
1678
1771_20150902_VivoCity_NoName_Sang2-9
1771
2098_20150902_VivoCity_NoName_020915_3-6pm
2098
2110_20150902_VivoCity_3-6pm_Ngay0209
2110
2180_20150902_VivoCity_NoName
2180
2191_20150902_VivoCity_NoName_2-9_chieu3-6pm
2191

*****

Bạn là phụ huynh, người nhà của bé trong hình?

Hãy điền vào form này để cập nhật thông tin của bé cho Tiếp Thị Gia Đình.

  • Viết rõ họ tên có dấu
  • Viết rõ họ tên có dấu
  • Bạn có thể gửi một tấm hình của bé để TTGD tiện đối chiếu thông tin. Vui lòng gửi hình thuộc định dạng jpg, gif, png.

Tiếp Thị Gia Đình

Bình luận