Rohto-Mentholatum phối hợp với bệnh viện “Chăm sóc mắt học đường”

Công ty Rohto-Mentholatum tiếp tục khẳng định sứ mệnh chăm sóc và bảo vệ đôi mắt cho thế hệ trẻ Việt Nam thông qua chương trình “Chăm sóc mắt học đường lần thứ 10”

Từ trung tuần tháng 3 đến 10–5–2015, Công ty Rohto-Mentholatum phối hợp cùng Bệnh viện Mắt Cao Thắng, Bệnh viện Mắt Đà Nẵng, Bệnh viện Mắt Hà Nội dự kiến sẽ khám và phát hiện các bệnh về mắt cho hơn 34.000 học sinh tại TP. HCM, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Ninh Bình, Hà Nội, An Giang.

Nhãn hàng New V.Rohto khẳng định sẽ tiếp tục duy trì thường niên chương trình Chăm sóc mắt học đường để giúp các em học sinh có đôi mắt sáng, đảm bảo việc học tập tốt hơn, cho một tương lai tươi sáng hơn.

Theo Tiếp Thị Gia Đình

Bình luận