Hình chụp các bé tại SC VivoCity cùng Mickey & Minnie – Disney Live – Tiếp Thị Gia Đình