Cuộc thi Bé Yêu Disney

Tham gia cuộc thi Bé Yêu Disney để có cơ hội nhận vé miễn phí đi xem chương trình Disney Live! Lễ hội âm nhạc của Mickey tại Việt Nam.