Chọn tuổi xông đất năm 2016

Xông đất là phong tục đầu năm được cho là ảnh hưởng đến vận mệnh của gia chủ trong cả năm đó. Vì thế, gia chủ cần chọn tuổi xông đất phù hợp

  chon tuoi xong dat hinh anh 1

  Một số người chọn lựa rất cẩn thận người xông đất đầu năm hoặc kiêng thăm viếng nhau vào mùng Một vì sợ mang tiếng là đem vận rủi cho gia chủ (người lớn tuổi, có vai trò trụ cột nhất trong gia đình). Không chỉ chọn tuổi xông đất, người được chọn xông đất còn là người đứng tuổi (càng tốt), gia đình đề huề hòa thuận, sự nghiệp vững vàng và tính tình vui vẻ. Tránh người có tang chế, chuyện buồn, làm ăn thất bại trong năm trước xông đất. Ngoài những điều trên, bạn có thể tìm người thích hợp xông đất bằng cách tính theo thứ tự sau: hợp mệnh, hợp chi, hợp năm.

  Hợp mệnh: Dựa vào sơ đồ dưới đây để biết mệnh nào hợp với gia chủ. Theo đó, chủ nhà mệnh Kim nên chọn người mệnh Thổ, Thủy, Kim xông đất. Người mệnh Mộc nên chọn mệnh Thủy, Hỏa, Mộc. Người mệnh Thủy nên chọn mệnh Kim, Mộc, Thủy. Người mệnh Hỏa nên chọn Mộc, Thổ, Hỏa. Mệnh Thổ nên chọn Hỏa, Kim, Thổ.

  chon tuoi xong dat hinh anh 2
  Sơ đồ ngũ hành

  Hợp chi gia chủ: Để biết được người hợp chi (hợp tuổi) với gia chủ, bạn dựa vào quy tắc chi tam hợp như sau:

  Dần – Ngọ – Tuất

  Thân – Tý – Thìn

  Tỵ – Dậu – Sửu

  Hợi – Mão – Mùi

  Hợp năm:

  Năm Bính Thân thuộc mệnh Hỏa nên hợp với Mộc, Hỏa, Thổ. Bạn xem chủ nhà hợp với mệnh nào trong ba mệnh trên, đồng thời dựa vào chi tam hợp rồi tra bảng cung mệnh theo can chi bạn sẽ tìm được người xông đất phù hợp.

  Ví dụ: Người tuổi Kỷ Hợi (1959) hợp mệnh Mộc, Hỏa và hợp chi Mão, Mùi. Sau khi tra bảng dưới đây, người gia chủ này chọn tuổi xông đất phù hợp là: Đinh Mão (1927), Quý Mùi (1943), Tân Mão (1951), Kỷ Mùi (1979), Đinh Mão (1987), Quý Mùi (2003) và Tân Mão (2011).  

   

  CUNG BÁT TRẠCH
  NĂM
  TUỔI
  CUNG
  HÀNH
  NAM
  NỮ
  1924
  Giáp Tý
  Tốn
  Khôn
  Kim +
  1925
  Ất Sửu
  Chấn
  Chấn
  Kim –
  1926
  Bính Dần
  Khôn
  Tốn
  Hỏa +
  1927
  Đinh Mão
  Khảm
  Cấn
  Hỏa –
  1928
  Mậu Thìn
  Ly
  Càn
  Mộc +
  1929
  Kỷ Tỵ
  Cấn
  Đoài
  Mộc –
  1930
  Canh Ngọ
  Đoài
  Cấn
  Thổ +
  1931
  Tân Mùi
  Càn
  Ly
  Thổ –
  1932
  NhâmThân
  Khôn
  Khảm
  Kim +
  1933
  Quý Dậu
  Tốn
  Khôn
  Kim –
  1934
  GiápTuất
  Chấn
  Chấn
  Hỏa +
  1935
  Ất Hợi
  Khôn
  Tốn
  Hỏa –
  1936
  Bính Tý
  Khảm
  Cấn
  Thủy +
  1937
  Đinh Sửu
  Ly
  Càn
  Thủy –
  1938
  Mậu Dần
  Cấn
  Đoài
  Thổ +
  1939
  Kỷ Mão
  Đoài
  Cấn
  Thổ –
  1940
  Canhthìn
  Càn
  Ly
  Kim +
  1941
  Tân Tỵ
  Khôn
  Khảm
  Kim –
  1942
  Nhâm Ngọ
  Tốn
  Khôn
  Mộc +
  1943
  Qúy Mùi
  Chấn
  Chấn
  Mộc –
  1944
  GiápThân
  Khôn
  Tốn
  Thủy +
  1945
  Ất Dậu
  Khảm
  Cấn
  Thủy –
  1946
  BínhTuất
  Ly
  Càn
  Thổ +
  1947
  Đinh hợi
  Cấn
  Đoài
  Thổ –
  1948
  Mậu Tý
  Đoài
  Cấn
  Hỏa +
  1949
  Kỷ Sửu
  Càn
  Ly
  Hỏa –
  1950
  Canh Dần
  Khôn
  Khảm
  Mộc +
  1951
  Tân Mão
  Tốn
  Khôn
  Mộc –
  1952
  NhâmThìn
  Chấn
  Chấn
  Thủy +
  1953
  Quý Tỵ
  Khôn
  Tốn
  Thủy –
  1954
  Giáp Ngọ
  Khảm
  Cấn
  Kim +
  1955
  Ất Mùi
  Ly
  Càn
  Kim –
  1956
  Bính thân
  Cấn
  Đoài
  Hỏa +
  1957
  Đinh Dậu
  Đoài
  Cấn
  Hỏa –
  1958
  Mậu Tuất
  Càn
  Ly
  Mộc +
  1959
  Kỷ Hợi
  Khôn
  Khảm
  Mộc –
  1960
  Canh Tý
  Tốn
  Khôn
  Thổ +
  1961
  Tân Sửu
  Chấn
  Chấn
  Thổ –
  1962
  Nhâm Dần
  Khôn
  Tốn
  Kim +
  1963
  Quý Mão
  Khảm
  Cấn
  Kim –
  1964
  GiápThìn
  Ly
  Càn
  Hỏa +
  1965
  Ất Tỵ
  Cấn
  Đoài
  Hỏa –
  1966
  Bính Ngọ
  Đoài
  Cấn
  Thủy +
  1967
  Đinh Mùi
  Càn
  Ly
  Thủy –
  1968
  Mậu Thân
  Khôn
  Khảm
  Thổ +
  1969
  Kỷ Dậu
  Tốn
  Khôn
  Thổ –
  1970
  CanhTuất
  Chấn
  Chấn
  Kim +
  1971
  Tân Hợi
  Khôn
  Tốn
  Kim –
  1972
  Nhâm Tý
  Khảm
  Cấn
  Mộc +
  1973
  Quý Sửu
  Ly
  Càn
  Mộc –
  1974
  Giáp Dần
  Cấn
  Đoài
  Thủy +
  1975
  Ất Mão
  Đoài
  Cấn
  Thủy –
  1976
  BínhThìn
  Càn
  Ly
  Thổ +
  1977
  Đinh Tỵ
  Khôn
  Khảm
  Thổ –
  1978
  Mậu Ngọ
  Tốn
  Khôn
  Hỏa +
  1979
  Kỷ Mùi
  Chấn
  Chấn
  Hỏa –
  1980
  CanhThân
  Khôn
  Tốn
  Mộc +
  1981
  Tân Dậu
  Khảm
  Cấn
  Mộc –
  1982
  NhâmTuất
  Ly
  Càn
  Thủy +
  1983
  Quý Hợi
  Cấn
  Đoài
  Thủy –
  1984
  Giáp tý
  Đoài
  Cấn
  Kim +
  1985
  Ất Sửu
  Càn
  Ly
  Kim –
  1986
  Bính Dần
  Khôn
  Khảm
  Hỏa +
  1987
  Đinh Mão
  Tốn
  Khôn
  Hỏa –
  1988
  Mậu Thìn
  Chấn
  Chấn
  Mộc +
  1989
  Kỷ Tỵ
  Khôn
  Tốn
  Mộc –
  1990
  Canh Ngọ
  Khảm
  Cấn
  Thổ +
  1991
  Tân Mùi
  Ly
  Càn
  Thổ –
  1992
  NhâmThân
  Cấn
  Đoài
  Kim +
  1993
  Quý Dậu
  Đoài
  Cấn
  Kim –
  1994
  GiápTuất
  Càn
  Ly
  Hỏa +
  1995
  Ất Hợi
  Khôn
  Khảm
  Hỏa –
  1996
  Bính Tý
  Tốn
  Khôn
  Thủy +
  1997
  Đinh Sửu
  Chấn
  Chấn
  Thủy –
  1998
  Mậu Dần
  Khôn
  Tốn
  Thổ +
  1999
  Kỷ Mão
  Khảm
  Cấn
  Thổ –
  2000
  Canhthìn
  Ly
  Càn
  Kim +
  2001
  Tân Tỵ
  Cấn
  Đoài
  Kim –
  2002
  Nhâm Ngọ
  Đoài
  Cấn
  Mộc +
  2003
  Qúy Mùi
  Càn
  Ly
  Mộc –
  2004
  GiápThân
  Khôn
  Khảm
  Thủy +
  2005
  Ất Dậu
  Tốn
  Khôn
  Thủy –
  2006
  BínhTuất
  Chấn
  Chấn
  Thổ +
  2007
  Đinh hợi
  Khôn
  Tốn
  Thổ –
  2008
  Mậu Tý
  Khảm
  Cấn
  Hỏa +
  2009
  Kỷ Sửu
  Ly
  Càn
  Hỏa –
  2010
  Canh Dần
  Cấn
  Đoài
  Mộc +
  2011
  Tân Mão
  Đoài
  Cấn
  Mộc –
  2012
  NhâmThìn
  Càn
  Ly
  Thủy +
  2013
  Quý Tỵ
  Khôn
  Khảm
  Thủy –
  2014
  Giáp Ngọ
  Tốn
  Khôn
  Kim +
  2015
  Ất Mùi
  Chấn
  Chấn
  Kim –
  2016
  Bínhthân
  Khôn
  Tốn
  Hỏa +
  2017
  Đinh Dậu
  Khảm
  Cấn
  Hỏa –
  2018
  Mậu Tuất
  Ly
  Càn
  Mộc +
  2019
  Kỷ Hợi
  Cấn
  Đoài
  Mộc –
  2020
  Canh Tý
  Đoài
  Cấn
  Thổ +
  2021
  Tân Sửu
  Càn
  Ly
  Thổ –
  2022
  Nhâm Dần
  Khôn
  Khảm
  Kim +
  2023
  Quý Mão
  Tốn
  Khôn
  Kim –
  2024
  GiápThìn
  Chấn
  Chấn
  Hỏa +
  2025
  Ất Tỵ
  Khôn
  Tốn
  Hỏa –
  2026
  Bính Ngọ
  Khảm
  Cấn
  Thủy +
  2027
  Đinh Mùi
  Ly
  Càn
  Thủy –
  2028
  Mậu Thân
  Cấn
  Đoài
  Thổ +
  2029
  Kỷ Dậu
  Đoài
  Cấn
  Thổ –
  2030
  CanhTuất
  Càn
  Ly
  Kim +
  2031
  Tân Hợi
  Khôn
  Khảm
  Kim –
  2032
  Nhâm Tý
  Tốn
  Khôn
  Mộc +
  2033
  Quý Sửu
  Chấn
  Chấn
  Mộc –
  2034
  Giáp Dần
  Khôn
  Tốn
  Thủy +
  2035
  Ất Mão
  Khảm
  Cấn
  Thủy –
  2036
  BínhThìn
  Ly
  Càn
  Thổ +
  2037
  Đinh Tỵ
  Cấn
  Đoài
  Thổ –
  2038
  Mậu Ngọ
  Đoài
  Cấn
  Hỏa +
  2039
  Kỷ Mùi
  Càn
  Ly
  Hỏa –
  2040
  CanhThân
  Khôn
  Khảm
  Mộc +
  2041
  Tân Dậu
  Tốn
  Khôn
  Mộc –
  2042
  NhâmTuất
  Chấn
  Chấn
  Thủy +
  2043
  Quý Hợi
  Khôn
  Tốn
  Thủy –

   

  Tiếp Thị Gia Đình

  Bình luận